Marknadsföring. För 30 år sedan, ja till och med 20 år sedan, så var det ganska så enkelt. Man annonserade i tidningar, gjorde TV-reklam, och satte upp affischer och liknande i städer. Det fanns helt enkelt få kanaler att välja mellan och det var lätt att rikta sig till olika målgrupper. Givetvis så var det fortfarande en utmaning att utforma sitt budskap på ett bra sätt. Det finns ju mängder med exempel på dåliga reklamfilmer – och även många exempel på bra sådana.

Ytterligare ett skäl till att det var enklare förr var att redskapen för att mäta hur effektiv en annons eller reklamfilm var var mycket inexakta. Såg man en ökad försäljning under en annonskampanj eller inte? Det var i stort sett det man kunde göra, och det var svårt att avgöra om det berodde på marknadsföringen, eller om det fanns någon annan anledning. Visst gjordes försök att mäta effekterna, men i slutändan var det ändå så att det till stor del byggde på gissningar.

Information och data i mängd
Med marknadsföring och reklam på nätet är situationen en helt annan. Den mängd data och hård information som man får är mycket stor, och det är betydligt lättare att se vilken marknadsföring och vilka kanaler som ger bäst resultat. För att tydliggöra: för 30 år sedan annonserade man i tidningar som riktade sig till den målgrupp man TRODDE var intresserad av en viss produkt eller tjänst. Numera ser man om det verkligen är så, i och med att man får information om från vilka sajter som har högst klick-procent, och hur många av de som klickar på annonsen sedan verkligen köper något.
Modern marknadsföring.
På så vis kan man se vilken grupp som verkligen är intresserad av det man marknadsför, och det är inte alltid den grupp man ursprungligen trodde. Samtidigt så krävs det kunskap för att kunna tolka all data man får in, och för att avgöra vilken sorts marknadsföring som i slutändan ger mest för de pengar man investerar. Med andra ord, marknadsföring idag är både lättare och svårare än någoinsin tidigare.